نوار قلب در واقع ثبت امواج الکتریکی ساتع شده از هر سلول قلبی می باشد.

هر سلول قلبی امواج الکتریکی را از خود ساتع می کند که ولتاژ آن و طول موج آن در سلول های هر حفره قلبی متفاوت است.

نوار قلب در واقع ثبت مجموع امواج الکتریکی سلول های قلبی می باشد.

نوار قلب یکی از رایج ترین و روتین ترین بررسی های قلبی می باشد و تقریبا جز اولیه معاینات قلبی می باشد.

نحوه گرفتن نوار قلب:

نوار قلب توسط یک تکنسین کادر درمان انجام می شود.

برای انجام نوار قلب باید الکترودهای مربوطه به بیمار وصل شود تا امواج الکتریکی قلب را از زوایای مختلف ثبت کند.

این الکترودها شامل ۶ الکترود سیینه ای می باشد که در زوایای بین دنده ای بر روی قفسه سینه بیمار نصب می گردد.

همچنین ۴ الکترود اندامی وجود دارد که بر روی اندام های فوقانی و تحتانی نصب می گردد.

برای افزایش دقت نوار قلب لازم است بیمار به راحتی بر روی تخت دراز کشیده و تا حد ممکن حرکت خاصی نداشته باشد.

موبایل و سایر وسایل الکتریکی از فرد فاصله داشته باشد.

برای بهبود ثبت امواج از ژل های هادی و یا آب بر روی پوست استفاده می شودتا ثبت امواج بهتر صورت گیرد.

در آقایان نیز در صورت وجود موهای سینه برای ثبت دقیق تر بهتر است موهای سینه شیو شود.

در چه مواردی نوار قلب از فرد گرفته می شود؟

چون نوار قلب یک تست کاملا بی خطر و ضمنا قابلیت تشخیص خوبی دارد معمولا در کلیه افرادی که به هر دلیل به پزشک قلب مراجعه می کنند انجام می گیرد.

آیا نوار قلب بی خطر است؟

نوار قلب هیچگونه امواج ایکس ری و مافوق صوتی به بدن وارد نمیکند .

تنها امواج الکتریکی قلب را گرفته و ثبت می کند لذا هیچگونه خطری برای مادران باردار نداشته و قابل انجام برای کلیه افراد می باشد.

نظرات غیرفعال است