مانیتور هولتر ریتم یک وسیله کوچک است که به بیمار وصل می شود و ریتم قلب را ثبت می نماید. بسته به تشخیص پزشک ممکن است یک یا دو روز مانیتور هولتر به بیمار متصل باشد. در طی این مدت، دستگاه تمام ضربان قلب را ضبط می کند.

تست مانیتور هولتر معمولاً پس از تست نوار قلب انجام می شود، به ویژه اگر نوار قلب اطلاعات کافی در مورد وضعیت قلبی بیمار را به پزشک ندهد.

هر گونه نامنظمی قلبی را آریتمی قلبی می گویند. این مشکلات باعث می شود قلب شما خیلی سریع، خیلی کند یا بی نظم بتپد.آریتمی های قلبی ممکن است مانند یک قلب با لرزش یا پرتپش احساس شوند و بی ضرر باشد. با این حال، برخی از آریتمی های قلبی ممکن است دردسرساز، حتی گاهی تهدید کننده زندگی  باشند و علائمی را ایجاد کنند.

 این دستگاه نوار قلب قابل حمل برای یک روز یا بیشتر می تواند پوشیده شود تا فعالیت قلب شما را در هنگام انجام امور روزمره خود ثبت کند

 برای آریتمی های متناوب، این دستگاه قابل حمل نوار قلب و در دسترس را نگه دارید، آن را به بدن خود وصل کرده و در هنگام بروز علائم، یک دکمه را فشار می دهید. این به پزشک شما اجازه می دهد تا در زمان علائم، ریتم قلب شما را بررسی کند

گاهی اوقات نوار قلب هیچ گونه بی نظمی در ریتم قلب تشخیص نمی دهد زیرا فقط برای مدت کوتاهی بیمار به دستگاه وصل می شود. اگر علائم و نشانه های فرد حاکی از آن است که گاهی اوقات ضربان قلب نامنظم باعث ایجاد وضعیت می شود، پزشک ممکن است هولتر مانیتورینگ را توصیه نماید. با گذشت زمان، مانیتور هولتر قادر است بی نظمی هایی در ریتم قلب تشخیص دهد که نوار قلب نمی تواند آن را تشخیص دهد…

پس از جدا شدن از بدن، پزشک از طریق اتصال هولتر به کامپیوتر، تمام ضربان‌های ذخیره‌شده را بررسی می‌کند تا اگر اختلالی در ریتم و ضربان قلب وجود داشت، تشخیص‌دهد.
انواع ساده‌تر و قدیمی‌تر این دستگاه، معمولا چند سیم دارد که با الکترود که چسبی کوچک به انداره یک سکه می‌باشد، به جاهای مختلف سینه متصل می‌شود و دستگاهی نیز به اندازه کمی بزرگ تر از یک تلفن همراه به فرد متصل می‌شود. و در انواع جدیدتر، فقط یک وسیله کوچک به اندازه یک سکه بدون سیم روی سینه فرد متصل می‌‌شود و همان وسیله، بدون نیاز به سیم، ریتم قلب را ثبت می‌کند.

نظرات غیرفعال است