مراحل انجام درمان واریس

 • در مرحله اول هماهنگی تایم و زمان ویزیت و مشاوره می باشد.
 • پس از ورود به مطب اطلاعات بیمار ثبت وشر حال بیمار پرونده سازی میشود.
 • بیمار به اتاق سونوگرافی رفته و تعویض لباس انجام میشود (گان پزشکی پزشکی پوشیده می شود).
 • پزشک پس از مطالعه پرونده بیمار به اتاق جراحی رفته و اندام تحت واریسی را سونوگرافی کرده و سپس به تشخیص و توضیح و مشاوره به بیمار برای مراحل درمان واریس می پردازد.

مراحل درمان شامل چند شاخه می باشد

واریس های سطحی ( عنکبوتی و مویرگی و تلانژکتازی) که در این مرکز از طریق اسکلروتراپی انجام میشود

واریسهای عمقی و طنابی:

  • درمان از طریق لیزر و کا تتر عمقی که نیاز به بی حسی و سوزاندن رگ از داخل عروق وریدی می باشد.
  • درمان از طریق تزریق داروی پولیدوکانول که هم در موارد سطحی و هم عمقی استفاده می شود.
  • فلبکتومی روش دیگری از درمان عروق گره خورده هستند که با جراحی و بیرون کشیدن رگ انجام می شود.
  • پس از پایان درمان زخم ها استریل و ضدعفونی شده و باند کشی انجام میشود که تا دو روز بهتر است در معرض خیس شدن نباشد.
  • در پایان بیمار باید راه برود و تمام کارهای روزمره را به طور عادی انجام دهد ( راه رفتن امر بسیار مهمی است).
  • در آخر جواب سونوگرافی و در صورت نیاز داروهای مصرفی به بیمار داده میشود
  • تمامی بیماران تحت درمان واریس پس از دو ماه باید به پزشک مراجعه کنند جهت چک وسونوگرافی مجدد

نظرات غیرفعال است